Netušíš jak se to stalo, že ses po prohýřené noci probudil v temném sklepení s třeštěním v hlavě a bolesti ve všech údech.
Ale není čas zoufat. Vezmi louč a vydej se na průzkum. Snad najdeš cestu k východu dříve, než si pro tebe přijde ten, kdo Tě sem uvrhl.

Nastav si jméno

Prodral ses přes všechny překážky a vyvázl jsi z podzemí živý. Nyní Ti navíc v kapse vesele cinká 0 nalezených mincí. Příště jich zajisté užiješ rozumněji.

KONEC

KONECDaleko ses nedostal.

Vězeň

key
key
key
MINCE
0

vlevo dole

Voda padá ze stropu pomalu. Kapka po kapce. A mizí někam ve tmě.

Tři mohutné truhly. Poklad nebo další past?

Mít tak více světla...

Hrot v temnotě.

chest
Bez vhodného klíče je to asi marné.
chest
chest

střed dole

darkness

Odněkud z nejtemnější tmy přichází silný proud vzduchu, který víří staletý prach. Ještě aby tak uhasil louč...!

Okované dveře s podivným, složitým zámkem.

Na zámku je past! Musíš mít správný kíč.
bones

vpravo dole

Světlo ve zdejších temnotách má tvar kostky.

Zářící kostka na kamenném podstavci.

0
potion

vlevo střed

Dej si pozor! Dveře v temné místnosti jsou chráněny pastí.

Kdyby tak bylo možné vzít si světlo s sebou...

closed trapdoor

uprostřed

I ve slabém světle louče je vidět masivní tělo obludy zakrývající další cestu.

bones
Jen přes moji mrtvolu!
monster

vpravo střed

Šipka ve tmě.

key
Dveře jsou zamčeny! Musíš najít správný klíč.

Kovový hrot... Stále nepříjemně ostrý.

bones

vlevo nahoře

Pozorně se rozhlížej a třeba najdeš něco užitečného. Mnohé z toho, co najdeš, můžeš využít.

Světlo je klíčem k úspěchu, ale je ho zde zoufale málo.

Ne vše co tma skrývá, má být odkryto.

key

střed nahoře

V místnosti je povdivný násládlý zápach. A je slyšet slabý syčivý zvuk.

Za dveřmi je slyšet pomalý, pohyb něčeho těžkého a měkkého.

bones

Za bytelnými dveřmi je slyšet něco, co připomíná těžké funění.

potion

vpravo nahoře

Kmitavé světlou louče osvětluje masivní rosolovité tělo přišery, jejíž ostré drápy se lesknou jako nože.

Příšeru snad přemůže rychlý a rozhodný útok. Štěstí přeje odvážným!

key
Nejdřív musíš porazit mě!
monster